Slide background

Neden ARKİstanbul?

Misyon & Vizyon

ARKİSTANBUL kültür varlıklarının uluslararası kriterlerine göre arkeoloji, restorasyon, konservasyon alanlarında proje ve uygulama hizmeti vermekte ve bu alanlarda kullanılan teknik malzeme temini gerçekleştirmektedir. ARKİSTANBUL’un çalışma alanı, insan emeğinin somut kalıntılarını incelemek, bu kalıntıların her türlü koruyucu önlemini almak, geleceğe sağlıklı bir şekilde aktarımını sağlamaya yönelik zorunlu müdahale işlemini kapsamaktadır.
“Kültür varlıklarımızın korunmasındaki amaç onları hem tarihi bir belge hem de bir sanat eseri olarak muhafaza etmektir.” koşuluna uygun olarak bilimsel bir restorasyon ve konservasyon anlaşıyışına özen gösterir.


ARKİSTANBUL provides archeological, restoration and conservation projects and application services for cultural assets in accordance with the applicable international standards and supplies technical materials for such services. Its scope of work covers reviewing the concrete relics of structures built by ancient people, taking all kinds of measures required to conserve said relics and performing the works to ensure cultural assets are transferred intact to future generations.
ARKİSTANBUL employs a scientific conservation and restoration approach in accordance with its principle “The purpose of protecting our cultural heritages is to preserve them both as historical documents and works of art.”