Arkeoloji Kazıları – Müzeler

Tarihî ve kültürel varlıklarımızın çeşitliliği, yapısal, bolgesel, sanatsal farklılıkları, bu farklılıklara bağlı olarak geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi gerekli olan karakterizasyon, kültürel varlıklarımızın korunması konusunda özel çalışmayı gerektirmektedir. Arkeolojik buluntular,  fiziksel, kimyasal, biyolojik farklılıklar içermekte, değişimleri, etkilenimleri ve tepkileri farklılık göstermektedir.  Kültür varlıklarının korunması amacı ile uluslararası organizasyonların uygulamaları incelendiğinde, her bir alanın analiz, temizlik, bakım ve koruma yöntemlerinin eserlere, bulunduğu bölgeye ve şartlara özel geliştirilmesinin önemi görülebilmektedir.

Arkeolojik kazılar, hic kuskusuz, restorasyon ve konservasyonun en ozel uygulama  alanlarıdır.  Yöntem ve tekniğe göre,  *alan konservasyonu *Anastylosıs *küçük eser olarak üç ana başlık altında değerlendirebileceğimiz arkeolojik yerleşimlerdeki  restorasyon ve konservasyon çalışmaları,  uygulama öncesi, süreci ve sonrasında  belgeleme başta olmak üzere, bir sistematik oluşturularacak şekilde sürdürülmektedir. Misyonumuzun temelini oluşturan bu alanlardaki faliyetlerimiz   Anadolunun farklı bölgelerindeki antik kent ve müzelerimizde devam etmektedir.