Afyon Mısri Cami Mihrap Konservasyonu

Turkuaz-patlıcan moru-kobalt renklerdeki mozaik çini kaplamalı mihrapta geometrik süsleme ağırlıktadır. Selçuklu yıldız geçme motifleri kullanılmıştır. Mukarnaslı kavsaraya sahip olan niş bölümün orta kısmında, mukarnaslı üç köşeli küçük bir niş daha yer almaktadır. Nişin iki yanında iki küçük sütunce bulunmakta ve iki renkli zigzag olarak yerleştirilmiş mozaik çinilerden oluşmaktadır. Sütun başlığı,  kavsara köşelikleri iki renkli geometrik süslemelerden oluşmuştur ve damalı ince bir bordürle sınırlandırılmıştır. Mihrap birbirinden farklı geometrik süslemeli üç adet bordürle çevrelenmektedir. Mihrabın en dışında yer alan bordürün üst kısmında eksiklikler görülmektedir. Kavsaranın üstünde yer alan mihrap kitabesi, mihrabın genel süslemesinden farklı olarak bitkisel süslemeli düğümlü kufi yazıya sahiptir. Yazının uç kısımları rumileşmiştir. Patlıcan moru olan yazının fon kısmında turkuaz rumi deseni dikkati çekmektedir.   

Ne Yaptık?

Mihrabın restorasyon ve  konservasyonu sürecinde oluşan yapısal bozulmalar, hatalı onarımlara müdahale edilmiş, sağlamlaştırma, yüzey temizlikleri ve lokal tamamlamalar yapılmıştır.

Başlangıç - Bitiş

2013

Şehir

Afyon

Benzer Uygulamalar

Konu Yazıları