Antalya Elmalı Eskihisar Camii

Taş, kerpiç ve ahşap kullanılarak oluşturulmuş duvarlar üzerinde cami girişi ve iç mekan da sırasıyla iri agregalı saman katkılı bir harç, saman katkılı bir harç ve çok ince bitirme sıvası tabakalarından oluşturulmuştur. Bezemeler son kat sıva üzerine yapılmıştır. Kaba harç kalınlığı duvar yüzeyinin düzgünlüğüne göre 2-4 cm  sıva kalınlığı 1-3 mm arasında değişmektedir. Bezemeler beyaz ana zemin rengi üzerine  siyah, yeşil, mavi, sarı, kahve, toprak renkleri kullanılarak yapılmıştır. Kapı, pencere ve niş kenarları ile ikinci kat pencere üzerinde yatay olarak  (döküm yada sıva) 4-6 cm genişliğinde profiller uygulanmıştır. Bezemeler cami girişi cephesinde yatay ve düşey dalga motifleri pano bölümleri oluşturacak şekilde kullanılmış, pano alanlarında bitkisel motifler uygulanmıştır. Ayrıca bu alanda taş dokusu oluşturulmuştur. Benzer bölümleme ve motifler iç mekanda da uygulanmış, birbirinden bağımsız geometrik, yazı, kilim vb motiflerde işlenmiştir.

Ne Yaptık?

Harç ve sıva üzeri bezemelerde farklı bozulmalar görülür. Taşıyıcı yapıda meydana gelen yapısal bozulma, dış koşulların olumsuzluğuna açık kalması nedeni ile  yer yer  harç  ve sıva içerisinde  bağlayıcı kireç, çamurun niteliğini yitirmesi ayrışma, kopma ve  dökülme sonucunu doğurmuştur.  Yürüme kotunda nem vb olumsuzluklar ve fiziki tahribat harç ve sıva kaybını artırmıştır.

Yapının kullanım sürecinde ve sonrası dönemde boş kalması, farklı amaçlarla kullanılmasına  bağlı olarak bezeme( resimsel anlatım) alanlarında yüzey kirlenmesi; özellikle giriş bölümünde ( bu alanda: yapı mandıra olarak kullanıldığı dönemde çok fazla ateş yakılması zemin rengi ve bezemelerin gri tonlar almasına nedendir) görülür.

Taşıyıcı alandan ayrılmış yapısal bozulmaya uğramış bölümlerde  harç ve taşıyıcı arası akrilik reçine enjekte edilerek harç ve taşıyıcı yüzey güçlendirilmiştir.  Harç ve sıvalı alan tekrar taşıyıcıya bağlanmış. Sıvı harç olarak Plm kullanılmıştır.  Tüm alanlarda sağlamlaştırma işlemi tamamlandıktan sonra  yüzey kirlerinin temizliği için solüsyonlar  kullanılmıştır.
Temizlik işlemi sonrasında tüm yüzeyde akrilik koruyucu uygulaması yapılarak   dış yüzey sağlamlaştırma yapılmıştır.

Başlangıç - Bitiş

2008

Şehir

Antalya

Benzer Uygulamalar

Konu Yazıları