Moğolistan Atlı Kadın Araştırmaları

2015 yılında, Moğolistan Hovd vilayeti sınırları içerisinde Altay dağlarında bulunan ve Kazıcıları tarafından Göktürk dönemine ve 1500 yıl öncesine tarihlendirilen mezardan kıyafetleri ile gömülmüş kadın, mumifiye olmuş at iskeleti ve buna ait koşum takımları çıkarılmıştır. Geçici olarak Ulanbatur Restorasyon ve Konservasyon merkezinde, restorasyon ve konservasyon amaçlı bulunan kalıntılar, bir heyet tarafından incelenmiştir.

Yapılan inceleme, kalıntıların dönem tanımlaması kapsamında gerçekleştirilmiş olup , sonraki araştırma süreçlerinin ilk adımını oluşturmaktadır. Her bir malzemenin özellikleri, genetik, beslenme vb konularda genişletilerek araştırmalar sürdürülebilecektir. Araştırmanın ilk adımı 4 farklı kategoride sürdürülmüştür.

  1. At iskeleti ve bununla birlikte tespit edilen diğer arkeozoolojik malzemenin incelenmesi: Prof.Dr. Vedat ONAR, İstanbul Üniversitesi, Doç.Dr.Dilek OLGUN ERDİKMEN, İstanbul Üniversitesi
  2. İnsan iskeletinin incelenmesi : Yard. Doç.Dr. Yasemin YILMAZ, Düzce Üniversitesi
  3. Mezar buluntuları içesinde bulunan tekstil, ahşap, deri, cam, metal ve pişmiş toprak eserlerin incelenmesi: Öğr. Gör. Sebahattin KÜÇÜK, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
  4. Genel değerlendirme: Prof.Dr. Ahmet TAŞAĞIL, Yeditepe Üniversitesi, Prof.Dr. Vedat ONAR, İstanbul Üniversitesi, Öğr. Gör. Sebahattin KÜÇÜK, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Doç.Dr. Dilek OLGUN ERDİKMEN, İstanbul Üniversitesi, Yard. Doç.Dr. Yasemin YILMAZ, Düzce Üniversitesi

Buluntuların Karbon 14 sonuçlarına ve arkeolojik değerlendirmeye bağlı olarak 9-10 yy. tarihine ait olması, yapılan araştırmanın önemini bir kez daha belirginleştirmiş, araştırmaların genişletilerek sürekliliğinin sağlanmasını zorunlu kılmıştır. Buluntuların restorasyon ve konservasyonları, ilgili bakanlık bünyesindeki laboratuvarlarda sürdürülmektedir. Proje Koordinasyonu TİKA Ulanbatur Program Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir.

Başlangıç - Bitiş

2017

Şehir

Ulanbatur – Moğolistan