Bomonti Bira Fabrikası Bira Kazanları

Bira kazanları yüzeylerindeki toz ve benzeri olumsuz birikintilerin aspirasyon-yumuşak fırça vb kullanılarak alınmış, tüm yüzeylere mevcut durumu stabil hale getirecek konsolidasyon malzemesi uygulanmış ve  koruyucu yapılarak çalışma tamamlanmıştır. Acil müdahale olarak tanımlanan çalışmadaki   amaç: eserin kapsamlı bir restorasyon ve konservasyon yapılıncaya kadar daha fazla bozulmasına engel olmaktır.

Başlangıç - Bitiş

2016

Şehir

İstanbul – Bomonti

Konu Yazıları