Letoon

Üzeri Eşen Çayı’nın (Ksanthos) taşıdığı kalın bir alüvyon tabakası ile örtülünce derin bir sessizliğe gömülen Letoon’un kalıntıları 1840 yılında İngiliz subayı R. Hoskyn tarafından yeniden keşfedilip akabinde batı dünyasına bir konferansla tanıtıldıktan uzun bir süre sonra; 1962 yılında H. Metzger yönetiminde -1951 yılından itibaren Ksanthos araştırmalarını da gerçekleştirmekte olan Fransız ekip tarafından- başlanmıştır. Letoon’daki çalışmalar Fransız araştırmacıların yönetiminde 2006 yılına kadar kesintisiz olarak devam ettikten sonra, iki yıllık bir aranın ardından yine Fransız araştırmacıların yönetiminde 2011 yılına değin sürdürülmüştür. Letoon’daki araştırmalara sırasıyla H. Metzger, Chr. Le Roy, J. des Courtils, D. Laroche, L. Cavalier tarafından başkanlık edilmiştir. 2011 yılından itibaren çalışmalar Başkent Üniversitesi’nden Doç.Dr Sema Atik Korkmaz başkanlığında yürütülmektedir.

Ne Yaptık?

Uygulama alanı

Erken Hristiyanlık Kilisesi,

Anıtsal çeşme yapısı, Kutsal kaynak ve Kutsal yol

Mimari düzenleme, Leto ve Artemis tapınağı arşitrav blokları

“Büyük Ev” duvar sıvaları

Mimari Belgeleme  ve Restorasyon Projeleri

Başlangıç - Bitiş

2011 – Devam Ediyor.

Şehir

Antalya

URL
PDF

ACP_PDF 2_file_document

Benzer Uygulamalar

Konu Yazıları