Manisa Muradiye Camii

A-Çini  konservasyonu:  Ekte tanımlanan çinilerde tespit olunan yüzey kirleri ( yağ, is, sıva, boya vb) uygulama öncesi belgelemeden sonra, hazırlanan solventlerle temizlenmiştir. Önceki onarımlarda,  eksik çinilerde yapılan alçı tümleme ve kalem işi tamamlamalar temizlenmiş ve bu alanlarda zemin hazırlığı yapılarak tekrar kalem işi tekniğinde motiflerin  uygulanabileceği koşullar oluşturulmuştur.  Tamamlanan bu çalışma sonrasında yüzeylere akrilik koruyucu yapılmıştır. Proje dışında zorunlu olan bölümlerde  lokal  harç dolgusu yapılmış , tamamen yüzeyden kopmuş olan( mihrap sağında ve solunda  5 adet) çini karolar yerlerinden alınarak,  harç  ile tekrar yerlerine monte edilmiştir.

‘G’ olarak isimlendirilen panonun, eksik bölümü müzeden teslim alınarak mevcut konumlarına bağlı tekrar yerlerine monte edilmiştir.

Ne Yaptık?

B-Pencere tavanları kalem işi konservasyonu:Kalem işi bezemeler üzerinde oluşan kir vb  temizlenmiştir. Mevcut kalem işinin sağlamlaştırılması ve yer yer görülen sıva tozumasını önlemek amacı ile yüzeylere akrilik reçine uygulanmıştır.

C-Ahşap üzeri kalem işi tavanların  konservasyonu: Mahfil tavanlarında yer alan ahşap üzeri kalem işi bezemelerde görülen bozulmaları birkaç başlık altında değerlendirmek mümkündür. Kalem işi bezemenin uygulandığı ahşaplar, fiziki olarak değişime uğramış ve bazı parçalarda deformasyon oluşmuştur. Ayrıca hünkar mahfili tavanının suya maruz kalması nedeni ile fiziki bozulmaya ilave olarak ahşabın yapısal bozulmaya da uğradığı görülür. Ahşapta oluşan bozulmadan, üzerinde kullanılan boya ve altın varaklar da etkilenmiş ve yer yer kabarmalar, dökülmeler olmuştur. Konservasyon da amaçlanan mevcut dokunun korunmasına bağlı olarak; sağlamlaştırma,  yüzeyde oluşan kirlenmenin  temizlenmesi gerçekleştirilmiştir.

Başlangıç - Bitiş

???

Şehir

İstanbul – Galata

Benzer Uygulamalar

Konu Yazıları