Sokullu Külliyesi Şadırvanı

Sokollu Camii ile medresenin ortak kullanımında olan avlunun ortasında, gövdesi on iki kenarlı, baldeken tarzında; üstü sekizgen ahşap saçakla örtülü, kurşun çatı kaplamalı bir şadırvanın restorasyon ve konservasyonu gerçekleştirilmiştir.Şadırvanın bugün izlenen saçak ve çatısı, 16. Yy özgün klasik dönem çatısının yerine, sonradan II. Mahmut devrinde yapılmıştır.

Başlangıç - Bitiş

2017-2018

Şehir

Kırklareli-Lüleburgaz

Konu Yazıları