Sunullah Gaybi Hazretleri Türbesi Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi

Restorasyon projesi kapsamında türbe dış cephelerinde ki çimento onarımları alınarak enjeksiyon dolgular tamamlanmıştır, derzler yenilenmiştir. Kubbe Çinilerinin montajında kullanılan çimento harçlar nedeni ile oluşan bozulmalara müdahale edilmiştir. Türbe içinde kubbe ve duvar yüzeylerinde özgün sıva üzerine uygulanmış çimento sıvalar alınarak özgün sıvaların kalan bölümlerinin konservasyonu yapılarak diğer bölümlerde hidrolik kireç harç sıva tamamlamaları yapılmıştır. Türbe çevresinde zeminde yapılmış beton dolgu ve düzenlemeler alınarak türbe içindeki nem ve su problemi dranaj düzenlemesi ile çözümlenmiş çevre duvarları, türbe çevresinde yürüme yolları yeniden düzenlenmiştir.

Başlangıç - Bitiş

2014-2015

Şehir

Kütahya

Bilgi

Sun’ullâh-ı Gaybî Hz.

“Bir vücuttur cümle eşya, aynı eşyadır HÜDA. Hep hüviyettir görünen, yok HÜDA’dan maada”

17. asır ehl-i hakikatlerindedir. İlim ve irfân şehri Kütahya’da doğmuştur. Gaybî Hz. başlangıçta Niyâzî-i Mısrî’ Hz.’nin dergâh arkadaşı babası Müfti Derviş ve dedesi Şeyh Beşir Efendi ile Kalburcu Şeyhi olarak bilinen büyük dedesi Pir Ahmed Efendi’nin yolundan giderek Halvetî geleneğinin manevi rahlesinde yetişmiştir. Ancak, Hacı Bayrâm-ı Velî Hz.‛inden intikal eden “Bayramî Melamiliği”nin irfanocağındayanmışvepişmiştir.

Feyzini Aksaray “Olanlar/Oğlanlar Dergâhı”nın kudretli mürşidi Şeyh İbrahim Efendi’den almış ve İbnü’l-Arabî’nin “varlık” anlayışını nutk-ı şerifleri ile yeniden gündeme getirmiştir. Bu dilin imkânıyla tasavvuf düşüncesinin temel kavramlarını ve telâkkilerini kültür dünyamıza taşımıştır. Gayb-î Hz.’nin Risaleleri O’ nun yalnızca muhakkik yönünü ele verirken, divanı, ilmi tefekkür ve derin düşüncesinin aynası olmuştur. Yerini, “Yunus’un Takipçileri” arasında bulmasının sebebi de budur. Kendisi, Yâhya Kemal, Neyzen Tevfik, Tahir Nâdi, Osman Kemâlî ve Eşref Ede gibi çağdaş şâir ve ârifler üzerinde tesiri olan bir bilgedir de.

Benzer Uygulamalar

Konu Yazıları