Yivli Minare Cami

 PİŞMİŞ TOPRAK PİTHOS VE KÜNKLER

Mevcut durum tespiti  uygulama alanı  rölövesinin  yapılması ve fotoğraf  çekimi ile tamamlanmıştır.   Künklerin oturtulduğu dolgu toprak alandaki fiziksel bozulma  akrilik enjeksiyon yapılarak sağlamlaştırılmış, oluşan boşluk alanlar tekrar aynı malzeme ile doldurulmuş ve  daha sonra oluşabilecek malzeme  erozyonuna karşı  aynı malzeme ile eğimli dolgu alanı oluşturulmuştur.  Pişmiş toprak künk ve pithosun kapanmaması sağlanarak ara boşluklar kendi özgün malzemesi, kum ve  pomza ile uygun yüksekliğe kadar doldurulmuştur. konservasyon çalışmasında pişmiş toprak künk ve pithos yüzeyinde görülen toprak ve kalker oluşumlar mekanik yöntemlerle alınmış, herhangi bir tamamlama yapılmadan koruyucu uygulanmıştır.

Ne Yaptık?

Mekanik yöntemlerin daha çok tercih edildiği süreçte, eserlerin bünyesinde oluşan korozyonun temizliği ve  koruma gerçekleştirilmiştir.

Başlangıç - Bitiş

2010

Şehir

Antalya

Benzer Uygulamalar

Konu Yazıları